فهرست اخبار فهرست اخبار

تقدیر معاون استان توسط مدیرعمل موسسه خیریه حاج میربهاء الدین زنجان

مدیرعامل موسسه خیریه حاج میربهاء الدین زنجان از سیداکبرسیدهاشمی تقدیرکرد

به گزارش روابط عمومی زنجان، کسری تقوی مدیرعامل موسسه خیریه حاج میربهاء الدین زنجان با اعطای لوح تقدیر به سیداکبر سیدهاشمی معاون مدیر شعب استان، از اعمال مدیریت و اجرای بهینه امور و تعامل سازنده با اعضای این موسسه در امور خیر تقدیر کرد.

تقوی در جلسه ای که با حضور رسول میربهاء از نوادگان مرحوم حاج میربهاء الدین زنجانی و عضو هیات مدیره این موسسه برگزار شد با اشاره به نقش فعال و موثر بانک مسکن استان در اجرای امور خیریه، گفت : بانک مسکن همواره به عنوان یک همراه دلسوز و نیکوکار در امر کمک رسانی  و حمایت از دانش آموزان نیازمند تحت پوشش این موسسه ، نقش پررنگ و خیرخواهانه ای ایفا کرده و در دستگیری و یاری رسانی دانش آموزان محروم ، حامی قابل اعتمادی است.

آخرین بروزرسانی 1400/7/11