فهرست اخبار فهرست اخبار

به طور قطع باور داریم که محل علم آموزی ، عبادت گاه است .

دیدار معاون مدیر شعب استان با مدیران اداره کل آموزش و پرورش و نوسازی مدارس استان زنجان

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب استان زنجان، سید اکبر سیدهاشمی معاون مدیر شعب استان به منظور افزایش تعامل و ارتباطات اداری با مدیران اداره کل آموزش و پرورش و ادراه نوسازی مدارس استان زنجان دیدار کرد. 

سیدهاشمی با نقل روایتی از امام صادق (ع) در خصوص تاثیر و کارکرد علم و دانش در زندگی جوامع بشری بر اهمیت آگاهی و دانش اندوزی تاکید کرد و گفت : حضرت می فرمایند ؛ زمامداران بر مردم حکومت می کنند و دانشمندان بر زمامداران، هر شخص اگر به ارزش علم آموزی آگاهی داشته باشد،  قطعا"  محل علم آموزی، عبادت گاه اوست و همانا خاستگاه آن مدرسه است. بدون علم، ایمان هم ارزشی ندارد. چراکه حرکت زا نیست و به انسان قدرت لازم را برای ارتقاء روحانی و نفسانی نمی بخشد. 

معاون مدیر شعب استان در ادامه بیان داشت : یکی از موضوعات اساسی در نظام اسلامی ما که همانا در سند تحول نیز به راهبردی بودن آن اشاره شده است، بحث عدالت آموزشی است که يك جزء بسیار مهم در زندگی افراد به شمار می آید. موضوع اصلی ، ایجاد تعادل و توازن فرصت‌های یادگیری است زیرا زمینه لازم را برای دستیابی به عدالت اجتماعی فراهم می‌کند.

در ادامه این دیدار سیدهاشمی عدالت را در این حوزه به دو دسته افقی و عمودى تقسیم کرده و افزود : عدالت افقی در آموزش يعنی تعداد صندلى، كلاس، معلم و ســايرامكانات آموزشی كه هم در شهر و هم در روســتا بايد قابل دسترسی باشد. اما در عدالت عمودى، تفاوت های موجود میان افراد مد نظر است. عدالت افقی پيش نياز عدالت عمودى است به این معنا که موقعيت چه كسی می تواند و یا باید اصلاح شود.

وی با تصریح براینکه درحقیقت عدالت عمودى ضمانت گروههای خاص (محرومين، معلولين، اقليتها، عشايرو...) را در دسترســی به منابع تدريس، توزيع ســرانه و  ... و منابع كالبدى مدارس دارد، اظهار داشت: بانک مسکن استان زنجان، با درک اهمیت این موضوع  و در راستای ایفاء مسوولیت اجتماعی، بر آن است تا در امر ساخت و تکمیل مدرسه 6 کلاسه در منطقه محروم استرود بخش بزینه رود، مشارکت کند و بدین وسیله در ایجاد و تقویت عدالت توزیعی و آموزشی سهیم باشد.

در پایان این نشست مدیران کل ادارات مطروحه  از ابتکار بانک مسکن و نوع نگرش مدبرانه ی مدیران آن تقدیر و تشکر کرده و آمادگی خود را برای عقد تفاهمنامه اعلام داشته  و قول مساعدت خود را در انتقال بخشی از منابع در اختیار، به بانک مسکن و نیز ترغیب پیمانکاران جهت استفاده از ضمانت نامه های بانکی اعلام داشتند.

آخرین بروزرسانی 1400/7/11