وادکست وادکست


دسته چک صیادی یکی از ازاصطلاحتی هست که هنگام دریافت خدمات به ویژه خدمات مربوط به چک از بانک مسکن ممکن است با آن مواجه شوید.

در قانون جدید چک ،درج اطلاعات در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک شده است.

شنبه هر هفته شنونده # رادیو _اینترنتی بانک مسکن باشید.

شنبه هر هفته شنونده # رادیو _اینترنتی بانک مسکن باشید.

در این ویدیو با سوالات پرتکرار چک آشنا می شوید.

شنبه هر هفته شنونده # رادیو _اینترنتی بانک مسکن باشید.

شنبه هر هفته شنونده # رادیو _اینترنتی بانک مسکن باشید.

شنبه هر هفته شنونده # رادیو _اینترنتی بانک مسکن باشید.

شنبه هر هفته شنونده # رادیو _اینترنتی بانک مسکن باشید.

چک اصلی ترین ابزار معامله ای است که در مبادلات تجاری امکان خرید نسیه و مدت دار را فراهم می کند.

در این فیلم آموزشی به مهمترین دلایل لزوم اصلاح قانون چک خواهیم پرداخت.

شنبه هر هفته شنونده # رادیو _اینترنتی بانک مسکن باشید.

شنبه هر هفته شنونده # رادیو _اینترنتی بانک مسکن باشید. رادیو اینترنتی بانک مسکن-قسمت هجدهم

شنبه هر هفته شنونده # رادیو _اینترنتی بانک مسکن باشید.

شنبه هر هفته شنونده # رادیو _اینترنتی بانک مسکن باشید.

شنبه هر هفته شنونده # رادیو _اینترنتی بانک مسکن باشید.

شنبه هر هفته شنونده # رادیو _اینترنتی بانک مسکن باشید.

شنبه هر هفته شنونده # رادیو _اینترنتی بانک مسکن باشید.

شنبه هر هفته شنونده # رادیو _اینترنتی بانک مسکن باشید.

شنبه هر هفته شنونده # رادیو _اینترنتی بانک مسکن باشید.
— 20 نمایش تعداد رکورد ها در صفحه
نمایش 1 - 20 از 82 نتیجه