مناقصه مناقصه

بازگشت

مزایده خودرو

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
شماره :
61/95/48
مهلت دريافت سند :
1395/10/12
مهلت ارسال سند :
1395/10/24
تاريخ بازگشايي پاکت ها :
1395/10/26

 بانک مسکن در نظر دارد تعداد 8 دستگاه خوروی مازاد خود را از طریق مزایده عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به فروش برساند :

تاریخ انتشار:1395/10/6مهلت دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه: 1395/10/13 تاریخ بازدید از95/10/11 الی 95/10/13 مهلت ارایه پیشنهاد :95/10/25   تاریخ بازگشایی 10/27/ 95  ساعت 9:00صبح تاریخ اعلام به برنده: 95/11/16

ضمناً محل بازدید خودروها در پارکینگ ساختمان ارمغان این بانک واقع در خیابان نلسون ماندلا(آفریقا)- بالاتر از چهارراه اسفندیار خیابان ارمغان شرقی پلاک 8 ساختمان ادارات مرکزی بانک مسکن  تلفن : 26205738 میباشد.

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت برگ شرایط مزایده تا ارایه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها و همچنین پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نامه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن)  به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir   (قسمت مزایده) مراجعه و یا شماره تلفن های دفتر ثبت نام 85193768 و 88969737 و مرکز تماس 27313131 تماس حاصل نمایند. لازم است متقاضیان خرید در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده را محقق سازند.ضمنا" کلیه اطلاعات محل شامل مشخصات ،شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده ،بررسی و انتخاب می باشد.

ساعت : 10:36:00
تاريخ : 1395/10/06