مزایده املاک مازاد مزایده املاک مازاد

بازگشت

مزایده املک مازاد مهر ماه98

نوع :
مزایده
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
مزایده املک مازاد مهر ماه98
شماره :

مزایده املاک پیوستی از طریق شرکت فام صورت گرفته و متقاضیان جهت شرکت در مزایده به روزنامه های اطلاعات به تاریخ 1398/07/21و همشهری به تاریخ 1398/07/29 مراجعه نمایند

لیست املاک مازاد

 

ساعت : 13:10:00
تاريخ : 1398/07/29