مزایده املاک مازاد مزایده املاک مازاد

بازگشت

آگهي مزايده سهام شركت توسعه صنايع ساختمان و شهرسازي اكوپال خرداد 1400(سهام بانك مسكن)

نوع :
مزایده
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
آگهي مزايده سهام شركت توسعه صنايع ساختمان و شهرسازي اكوپال خرداد 1400(سهام بانك مسكن)
شماره :
24/1400/48
مهلت دريافت سند :
1400/03/22
مهلت ارسال سند :
1400/03/29
تاريخ بازگشايي پاکت ها :
1400/04/14

بانک مسکن در نظر دارد تعداد 4200 سهم معادل 20درصد از کل سهام شرکت توسعه صنایع ساختمان و شهرسازی اکوپال (سهامی خاص)را  از طریق برگزاری  مزایده عمومی و  به صورت شرایط نقدی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به فروش برساند.

تاریخ انتشار: 19/03/1400مهلت دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه:22/03/1400 لغایت29/03/1400 تاریخ بازدید:22/03/1400 لغایت:26/03/1400مهلت ارائه پیشنهاد: روز سه شنبه مورخ 08/04/1400 تاریخ بازگشائی:  روز دوشنبه 14/04/1400  تاریخ اعلام به برنده : مورخ 29/04/1400

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت برگ شرایط مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها و همچنین پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  (قسمت مزایده) مراجعه و یا شماره تلفن مرکز تماس 1456تماس حاصل نمایند. لازم است متقاضیان خرید در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده را محقق سازند.

محل بازگشایی پاکت های پیشنهادات ارائه شده از طریق سامانه ستاد خیابان فردوسی – نبش خیابان سرهنگ سخایی - ساختمان ادارات مرکزی بانک مسکن ـ طبقه پنجم ـ سالن کنفرانس می باشد .

 

ساعت : 09:11:00
تاريخ : 1400/03/19