شرح عملیات و مدارک لازم جهت تشکیل پرونده شرح عملیات و مدارک لازم جهت تشکیل پرونده

الف ) شرح عملیات مربوط به اعطای تسهیلات خرید خانه – باسپرده :
 • محاسبه و اعلام میزان تسهیلات متعلقه حسب درخواست صاحب حساب
 • دریافت مدارک از مشتری طبق صورت ارایه شده
 • کنترل مدارک ارایه شده توسط مسیول ذیربط
 • تکمیل فرمهای لازم توسط مشتری و کنترل آنها توسط مسیول ذیربط
 • درخواست صدور کارت پس انداز برای حسابهای دفترچه ای در شعب دارای سیستم پس انداز و تسهیلات متمرکز .
 • تشکیل پرونده
 • دریافت علی الحساب کارمزد ارزیابی از مشتری و ارسال پرونده برای ارزیابی
 • ارزیابی ملک و تنظیم گزارش و ارسال پرونده به شعبه
 • تصمیم گیری شعبه درخصوص پرونده
 • تنظیم بیع نامه با حضور مشتری
 • محاسبه کارمزد قطعی ارزیابی و دریافت مابه التفاوت کارمزد ارزیابی از مشتری
 • محاسبات مربوط به تعیین قسط
 • تکمیل فرم پیش نویس قرارداد داخلی رهنی
 • کنترل محاسبات و مفاد قراردادها و تایید قراردادها توسط مسیول شعبه
 • ثبت موقت قرارداد داخلی در رایانه و ارسال نسخه اول قرارداد رهنی به دفتر اسناد رسمی
 • صدور چک تسهیلات پس از دریافت « اعلام دفتر اسناد رسمی » و فسخ حساب مربوطه و تحویل چک تسهیلات به نماینده دفتر اسناد رسمی
 • کنترل ثبت سند در دفتر اسناد رسمی و ترهین اسناد مالکیت مشتری
 • تحویل چک به فروشنده توسط نماینده بانک
 • اخذ سند رهنی فروش ، خلاصه معاملات و کپی آخرین برگ سند مالکیت توسط نماینده بانک
 • بایگانی مدارک اخذ شده از دفتر اسناد رسمی در پرونده مشتری
 • کنترل سند رهنی با ثبت موقت
 • ثبت دایم قرارداد خرید در رایانه
 • تبدیل کارت پس انداز به کارت تسهیلات ( در شعب دارای سیستم پس انداز و تسهیلات متمرکز )
 • صدور اسناد مربوط به قرارداد خرید
 • بایگانی یک نسخه از اسناد و ریز سود سالهای آتی در پرونده مشتری
 • صدور دفترچه قسط( در شعب فاقد سیستم پس انداز و تسهیلات متمرکز )
 • بایگانی پرونده مشتری پس از تهیه خلاصه پرونده

 

ب ) مدارک جهت اخذ تسهیلات خرید خانه :
 • اصل و کپی سند مالکیت
 • اصل و کپی کلیه پروانه های ساخت
 • اصل و کپی پایانکار
 • اصل و کپی بنچاق (در صورت لزوم و تشخیص شعبه )
 • اصل و کپی مبایعه نامه 
 • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی خریدار ، فروشنده و وکیل در صورت وجود (تمام صفحات)
 • اصل و کپی وکالتنامه (در صورت وجود وکیل)
 • اصل و کپی اجاره نامه ملک (در خصوص املاک اوقافی )
 • قبض برق ساختمان (در صورت تشخیص شعبه) به همراه مستندات کدپستی ملک خریداری شده
 • ارایه دفترچه ، یا کارت حساب و یا برگه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات
 • ارایه مدارک شغلی خریدار 
 • تکمیل فرمهای مربوطه در شعبه 
 
توضیح 1 : عدم وجودسابقه چک برگشتی و تسهیلات سررسید گذشته درسیستم بانکی الزامیست.

توضیح 2 : تحویل مدارک فوق به منظور بررسی درخواست تسهیلات بوده و تا زمان ارزیابی ملک و تایید مستندات ارایه شده توسط شعبه بانک ، هیچ گونه تعهدی جهت پرداخت تسهیلات موضوعه ایجاد نمی نماید.
نکته : در صورت تکمیل بودن مدارک فوق و تایید کلیه مراتب توسط شعبه ذیربط،مدت زمان لازم جهت ارسال پیش نویس به دفترخانه حداقل 21 روز کاری میباشد.