رؤسای حوزه رؤسای حوزه

بازگشت

رییس حوزه جنوب غرب استان تهران

امین شیخی سیف الدین
رییس حوزه جنوب غرب استان تهران
تلفن : 021-56118575
نمابر :
آدرس پستی : تهران -اسلامشهر-خیابان مطهری-نبش کوچه2-پلاک60