حساب صندوق پس انداز مسکن 120 میلیون ریالی حساب صندوق پس انداز مسکن 120 میلیون ریالی

اعطای تسهیلات با سپرده تا سقف ١٢٠ میلیون ریال به صورت خرید زمان

 سقف تسهیلات: 120 میلیون ریال
میزان سپرده گذاری : 240 میلیون ریال
دوره انتظار :6 ماه
نرخ سود تسهیلات: 11 درصد
مدت بازپرداخت: حداکثر 12 سال
روش پاز پرداخت اقساط: ساده و پلکانی سالانه و دوره ای
ارزیابی ملک : باید 80 درصد قیمت تعیین شده توسط کارشناس بانک تکافوی مبلغ تسهیلات را بنماید
سن ساختمان : حداکثر 25 سال 
- یکی از طرح های بانک مسکن در قالب حساب پس انداز مسکن " خرید زمان " است
.خرید زمان یعنی اینکه مشتریان می توانند بعد از گذشت 6 ماه  سپرده گذاری از محل امتیازحساب صندوق پس انداز مسکن خود، از تسهیلات بیش از 80 میلیون ریال تا سقف 120 میلیون ریال استفاده نمایند- 
- جهت استفاده از این طرح باید متوسط موجودی در حساب فوق 2 برابر مبلغ تسهیلات دریافتی باشد.
- به عنوان مثال : در صورتیکه متقاضی ٢۴٠ میلیون ریال را به مدت ۶ ماه سپرده نماید می تواند از سقف تسهیلات ١٢٠ میلیون ریالی استفاده نماید.
- پرداخت تسهیلات بیش از ١٢٠ میلیون ریال به روش خرید زمان امکانپذیر نمی باشد.
 
تذکرات مهم :
١ - رعایت مشخصات اعلام شده برای واحدهای مسکونی مشمول تسهیلات خرید ، تکمیل و یا احداث بانک با توجه به ضوابط جاری بانک در مقطع اخذ تسهیلات برای تمامی تسهیلات گیرندگان الزامی می باشد.
٢- به تمامی سپرده گذاران حساب صندوق پس انداز مسکن جدا توصیه می گردد که قبل از ایجاد هر گونه تعهدی برای خرید واحد مسکونی خاص ، از آخرین مقررات و ضوابط بانک در مورد واحد ها ی مسکونی که مشمول ضوابط اخذ تسهیلات بانک می باشند اطلاع کافی کسب نموده و سپس نسبت به ایجاد تعهد اقدام نمایند.
تمامی متقاضیان دریافت تسهیلات می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 61088- ٠٢١، دایره ارتباط با مشتریان بانک مسکن تماس گرفته و از آخرین شرایط و ضوابط اعطای این تسهیلات مطلع شوند.