طرح تضمين معاملات فروش اقساطي مسكن طرح تضمين معاملات فروش اقساطي مسكن

مدارک مورد نیاز
  • فرم درخواست انعقاد قرارداد طرح تضمین معاملات و تکمیل آن
  • تصویر تمامی صفحات شناسنامه خریدار و فروشنده
  • تصویر متن و ظهر کارت ملی خریدار و فروشنده
  • مدارک مربوط به تعیین درآمد خریدار
  • تصویر بیع نامه واحد مسکونی ( که بعد از تنظیم گزارش ارزیابی و اعتبارسنجی خریدار اخذ میگردد.)

در مقاطع رکود که معمولاً پس از جهش های ناگهانی قیمت در بخش مسکن و ساختمان اتفاق می افتد ، دارندگان واحدهای مسکونی 
( که قصد فروش واحدهای مزبور را داشته ) با عدم وجود تقاضای مؤثر مواجه بوده و در سمت دیگر خریداران واقعی وجود دارند که به دلیل ضعف قدرت خرید و کسری نقدینگی امکان خریداری واحد مورد دلخواه را نداشته ، لذا بانک مسکن جهت تضمین معامله و ایجاد اطمینان بین خریدار و فروشنده وارد عمل شده و پرداخت اقساط توسط خریداران واحدها را تضمین می نماید.
 
ضوابط:
- عدم وجود سابقه چک برگشتی و بدهی غیر جاری در سیستم بانکی جهت خریدار
- تحویل مدارک فوق به منظور بررسی درخواست مربوطه بوده و تا زمان ارزیابی ملک و تایید مستندات ارایه شده توسط شعبه بانک، هیچ گونه تعهدی ایجاد نخواهد شد.
- استفاده از مزایای این طرح صرفاً در املاکی امکان پذیر است که دارای پروانه و پایانکار ساختمانی معتبر بوده ، از تاریخ صدور پروانه ساختمانی آن بیش از 10 سال سپری نگردیده و از سازنده به شخص دیگری منتقل نشده باشد .( ملک تازه ساخت و دست اول باشد) 
• املاک فاقد پروانه ساختمانی و همچنین املاک بیش از 10 سال قدمت ( حتی در صورت داشتن استحکام لازم، کیفیت مناسب و رعایت موارد فنی) مشمول طرح نخواهند گردید.
• ملک مورد معرفی متقاضی باید شرایط و مشخصات لازم ( از جمله رعایت آیین نامه 2800 ، تایید استحکام بنا ، چک لیست کنترل کیفیت ساختمان و ...) را داشته باشد. 
- سقف تعهدات قابل پذیرش بر روی املاک مورد معرفی حداکثر تا 50% ارزش ملک که توسط ارزیاب بانک محاسبه شده تعیین می گردد. ضمناً این رقم نمی تواند از سقف 000ر000ر500ر1 ریال بیشتر باشد.
- قیمت فروش نقدی و فروش اقساطی واحدها با توافق طرفین ( خریدار و فروشنده) تعیین و مشخص می گردد.
- بانک ضمن به رهن گرفتن ملک مورد معامله، پرداخت اقساط خریداران واحدهای مسکونی را در مقاطع مشخص 
( پس از انعقاد قرارداد و ترهین پلاک ) به صورت ماهیانه تضمین می نماید.
- صرفاً مالکین واحدهای مسکونی که خود ، سازنده واحد مورد معامله می باشند و از طرف کانون سراسری انجمن های صنفی
انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران معرفی می گردند ، مشمول استفاده از مزایای طرح تضمین می باشند.

تاریخ ویرایش1398/2/30- 11:10