جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی سال ۱۳۹۰ جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی سال ۱۳۹۰

 

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال  

 حداقل سپرده ماهیانه

اول

150000

ششم

220000

 یازدهم

320000

دوم

160000

هفتم

240000

 دوازدهم

350000

سوم

170000

هشتم

260000

 سیزدهم

380000

چهارم

180000

نهم

280000

 چهاردهم

410000

پنجم

200000

دهم

300000

 پانزدهم

440000


حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی (شهر تهران ،شهرهای بزرگ و سایر شهرها ) برای حسابهای افتتاحی طی سال 1390 به ترتیب در پایان سال پانزدهم بالغ بر 680، 620، 600میلیون ریال ،در پایان سال ششم به ترتیب بالغ بر310،370 ،280 میلیون ریال و در پایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر250،280،340 میلیون ریال تعیین شده است.

بدیهی است چنانچه بخواهید از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم تا پانزدهم استفاده نمایید می باید مبالغ داخل جدول را با ضریبی بالاتر واریز نمایید .که در این خصوص می توانید از شعبه مورد نظر خود و یا از طریق تماس با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک مسکن به شماره 1830 در تهران و 61088-021 در سراسر کشور راهنما یی لازم را کسب نمایید.

 

جدول واریزی حساب پس انداز مسکن جوانان در سال 1390

 

واریز یکجا

34/000/000 ریال

سال

واریز ماهیانه

سال

واریز سالیانه

1

1/028/641 ریال

1

6/686/164 ریال

2

1/097/217 ریال

2

12/789/431 ریال

3

1/165/793 ریال

3

13/612/344 ریال

4

1/234/369ریال

4

14/435/256 ریال

5

1/371/521 ریال

5

15/703/913 ریال

تاریخ ویرایش1398/1/31- 16:53